Wprowadzenie

MISJA

Łączy nas nasza katolicka wiara i moralny imperatyw przeciwdziałania zmianom klimatu i zwiększenia świadomości na ich temat. Aktywnie zachęcamy do odnowienia naszych relracji ze stworzeniem Bożym, dla obecnych i przyszłych pokoleń.

NASZE CELE:

 • Podnieść świadomość Kościoła na temat potrzeby pilnego przeciwdziałania zmianom klimatu w świetle nauk społecznych i środowiskowych
 • Wspierać globalną solidarność w obliczu globalnego kryzysu ekologicznego i odnowienia naszej relacji z wszystkimi istotami żywymi
 • Wstawić się za naszymi braćmi i siostrami, którzy są w biedzie i na których spoczywa główny ciężar radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu
 • Promować ekologiczne nawrócenie przez zmianę w zachowaniu pojedynczych ludzi , jak i organizacji by zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych oraz przejście w stronę niskoemisyjnego świata
 • Wzmocnić relację katolicką pomiędzy wiarą i rozumem, zwłaszcza że ma to znaczenie dla adaptacyjnego podejmowania decyzji w obszarze polityki klimatycznej
 • Wezwać światowych przywódców do przyjęcia ambitnych celów klimatycznych, które pozwolą na rozwiązanie kryzysu i utrzymanie globalnego wzrostu temperatury poniżej poziomu 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z okresem preindustrialnym.

CO ROBIMY BY OSIĄGNĄĆ NASZE CELE?

 1. Modlimy się i pościmy, solidaryzując się z tymi, którzy są najbardziej dotknięci skutkami zmian klimatu
 2. Edukujemy na temat kryzysu klimatycznego i jego wpływu na ludzi i inne stworzenia, na temat
  społecznych i ekologicznych nauk Kościoła oraz o sposobach, w jakich ludzie mogą zmniejszyć swój ślad węglowy
 3. Staramy się wpływać na światowych przywódców politycznych oraz wszystkich Katolików, by w miarę swoich możliwości chronili dobro wspólne poprzez prowadzenie polityki adaptacji do zmian klimatu i minimalizowania jego skutków, dzięki czemu ludzie i środowisko będą lepiej przygotowani na ten proces
 4. Mobilizujemy Katolików na poziomie jednostek, wspólnot i regionów, a także globalnie, by przed szczytem COP21 w Paryżu dołączyli do światowego ruchu klimatycznego
 5. Informujemy o katolickich inicjatywach w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu i dzielimy się dobrymi praktykami
 6. Promujemy dialog międzywyznaniowy i działania na rzecz ochrony klimatu wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli.

JAK PRACUJEMY?

Ruchowi przewodzi Komitet Sterujący składający się z aktywnych członków-założycieli. Komitet decyduje o kierunku w którym zmierzamy, daje ogólne, globalne wytyczne oraz decyduje o działaniach edukacyjnych i kampanijnych. Komitet obraduje za sprawą cotygodniowych rozmów telefonicznych. Aby móc skutecznie zarządzać organizacją, poszczególni członkowie odpowiadają za przydzielone im regiony. Nasze działania są przenoszone na lokalny grunt przez organizacje partnerskie z całego świata.

JAK MOŻESZ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ?

Aktywne wsparcie GCCM:
Zachęcamy Katolików do włączenia się do ruchu i do pomagania w organizacji naszych wydarzeń. Jeśli chcesz nas wesprzeć i pomóc w promocji kampanii, dołącz do nas. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem i w ten sposób włączyć się w nasze prace, zaaplikuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. POLUB NAS

ŚLEDŹ NAS NA TWITTERZE