Slide 6

June 16, 2015

“Ty usta otwórz dla niemych, na sąd dla godnych litości, rządź uczciwie i usta swe otwórz, obroń uciemiężonych i biednych!”
— Księga Przysłów 31:8-9