Language

English Español Frances Italiano Polish Portugues

Usłysz wołanie Ziemi
i krzyk ubogich

Usłysz wołanie Ziemi
i krzyk ubogich

Usłysz wołanie Ziemi
i krzyk ubogich

Papież Franciszek
wzywa do
działania.
Nadszedł czas
na odpowiedź.

Dołącz do nas modląc się o ochronę Bożego stworzenia, żyjąc prosto i działając w obronie naszego wspólnego domu. Zarejestruj się, a my będziemy Cię wspierać.

Papież Franciszek wzywa 1,2 miliarda katolików na świecie i wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia pilnych działań przeciwko niesprawiedliwości związanej ze zmianą klimatu i kryzysem ekologicznym, aby chronić ubogich i przyszłe pokolenia. Jego encyklika Laudato Si’ jest wezwaniem do opieki nad naszym wspólnym domem – Ziemią, opartym na nauczaniu kościoła katolickiego. Budujemy ruch zaangażowanych wiernych, aby odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka.

Działaj z nami

Nasze kampanie

Rezygnacja z paliw kopalnych

Instytucje katolickie rezygnują z współpracy z firmami z obszaru paliw kopalnych i inwestują w energię odnawialną…

Inne kampanie

Ogólnoświatowe comiesięczne nabożeństwa modlitewne Laudato Si

Wiadomości i aktualizacje

Rozważania wokół #AdventHope : W Bogu możemy odbudować nadzieję

Rozważania wokół #AdventHope : W Bogu możemy odbudować nadzieję

This, however, does not absolve us of our responsibilities as stewards of creation. Let us not forget that it was for Noah’s sake that the world was not utterly destroyed. The implication of the covenant with Noah is that “all it takes is one good person to restore hope!” (LS 71)
Papież Franciszek ukazuje nam istotę Adwentu

Papież Franciszek ukazuje nam istotę Adwentu

Advent is a reminder that human existence is constantly bathed in God’s overpowering love, but is always a time of waiting, of expectation, for the fullness of God’s justice and light lie only in the future.
#AdventHope Rozważanie: Nadzieja żyje w Panu

#AdventHope Rozważanie: Nadzieja żyje w Panu

Czytania z Pisma Świętego na tę niedzielę są przesiąknięte wzniosłym tematem nadziei. Pierwsze, pełne radości, czytanie z Księgi Izajasza rzuca mocne światło na dramatyczne wydarzenie jakim była niewola babilońska, czasu ciężkiej próby. Zarówno czas niewoli jak i powrotu z wygnania stanowi także drogą duchowego odrodzenia w relacji ze Stwórcą.
Jak 57 osób z 10 krajów stworzyło  audiobook Laudato si’

Jak 57 osób z 10 krajów stworzyło audiobook Laudato si’

Podczas ostatniego Czasu dla Stworzenia kolumbijski oddział Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska wpadł na pomysł w jaki sposób możemy szerzej rozpowszechnić przesłanie Laudato si’, mówiące o integralnej ekologii, dbaniu o nasz wspólny dom i łączeniu się z naszymi Siostrami i Braćmi na całym świecie, by wspólnie walczyć z kryzysem klimatycznym.


„Usłysz wołanie Ziemi i krzyk ubogich”

– Papież Franciszek, Laudato si’