Language

English Español Frances Italiano Polish Portugues

Usłysz wołanie Ziemi
i krzyk ubogich

Usłysz wołanie Ziemi
i krzyk ubogich

Usłysz wołanie Ziemi
i krzyk ubogich

Papież Franciszek
wzywa do
działania.
Nadszedł czas
na odpowiedź.

Dołącz do nas modląc się o ochronę Bożego stworzenia, żyjąc prosto i działając w obronie naszego wspólnego domu. Zarejestruj się, a my będziemy Cię wspierać.

Papież Franciszek wzywa 1,2 miliarda katolików na świecie i wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia pilnych działań przeciwko niesprawiedliwości związanej ze zmianą klimatu i kryzysem ekologicznym, aby chronić ubogich i przyszłe pokolenia. Jego encyklika Laudato Si’ jest wezwaniem do opieki nad naszym wspólnym domem – Ziemią, opartym na nauczaniu kościoła katolickiego. Budujemy ruch zaangażowanych wiernych, aby odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka.

Działaj z nami

Nasze kampanie

Rezygnacja z paliw kopalnych

Instytucje katolickie rezygnują z współpracy z firmami z obszaru paliw kopalnych i inwestują w energię odnawialną…

Inne kampanie

Ogólnoświatowe comiesięczne nabożeństwa modlitewne Laudato Si

Wiadomości i aktualizacje

5 najważniejszych wydarzeń Czasu dla Stworzenia 2020

5 najważniejszych wydarzeń Czasu dla Stworzenia 2020

Od 1 września do 4 października tysiące zjednoczonych chrześcijan na sześciu kontynentach w tym czasie odradzania i nadziei, jubileuszu dla naszej Ziemi i odkrywano radykalnie nowe sposoby życia w relacji ze stworzeniem.
W jaki sposób Laudato si’ zmieniło moje życie

W jaki sposób Laudato si’ zmieniło moje życie

Laudato si’ stało się dla mnie bardzo ważne. Zmieniło mój sposób patrzenia na świat, ponieważ pokazało mi, jak bardzo wszystko jest ze sobą połączone. Dało mi nową nadzieję na przyszłość.
Wewnętrzne skupienie w karaibskim centrum Laudato si’

Wewnętrzne skupienie w karaibskim centrum Laudato si’

Tysiące ludzi na sześciu kontynentach, podobnie jak Zenna, podjęło działania – lub zaplanowało ich podjęcie – na początku tego roku, gdy zostali animatorami Laudato si’, liderami katolickch działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.
Afrykańska młodzież opowiada się za lepszą i czystszą przyszłością

Afrykańska młodzież opowiada się za lepszą i czystszą przyszłością

Ograniczenia związane z COVID-19 wpłynęły na prawie wszystkie wysiłki podejmowane na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Jednak potężne, inspirujące strajki klimatyczne prowadzone w ostatnich latach przez młodzież na całym świecie zostały szczególnie mocno dotknięte obostrzeniami mającymi na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa.


„Usłysz wołanie Ziemi i krzyk ubogich”

– Papież Franciszek, Laudato si’