Usłyszeć zarówno wołanie ziemi,

Jak i krzyk biednych

Papież Franciszek wzywa do działania. Nadszedł czas na odpowiedź.

Dołącz do nas w tej podróży modląc się o Boży świat, żyjąc prosto i orędując za nasz wspólny dom. Zarejestruj się, a my wesprzemy cię w tej drodze.

Papież Franciszek wzywa 1,2 miliarda katolików z całego świata i wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia pilnych działań przeciwko niesprawiedliwości związanej ze zmianą klimatu i kryzysem ekologicznym, aby chronić ubogich i przyszłe pokolenia. Jego encyklika Laudato Si’ jest nieodpartym wezwaniem do dbania o nasz wspólny dom, Ziemię, opierając się na długiej historii nauczania katolickiego. Budujemy dynamiczny ruch, by odpowiedzieć na wezwanie Papieża Franciszka.

NASZ GLOBALNY RUCH

Łączymy ponad 650 katolickich organizacji członkowskich , od dużych międzynarodowych sieci po lokalne zakony parafie, szeregowych liderów i tysiące katolików takich jak ty.

GCCM on Facebook

GCCM on Twitter

„Usłyszcie zarówno krzyk ziemi, jak i krzyk ubogich”

– Papież Franciszek, Laudato Si’