Usłyszeć zarówno wołanie Ziemi,

jak i krzyk biednych

Papież Franciszek wzywa do działania. Nadszedł czas na odpowiedź.

Dołącz do nas w naszej podróży, modląc się o ochronę Bożego stworzenia, żyjąc prosto i orędując za nasz wspólny dom. Zarejestruj się, a my wesprzemy Cię w tej drodze.

Papież Franciszek wzywa 1,2 miliarda katolików na świecie i wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia pilnych działań przeciwko niesprawiedliwości związanej ze zmianą klimatu i kryzysem ekologicznym, aby chronić ubogich i przyszłe pokolenia. Jego encyklika Laudato Si’ jest wezwaniem do opieki nad naszym wspólnym domem, Ziemią, w oparciu o długą historię nauczania katolickiego. Budujemy ruch zaangażowanych ludzi, aby odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka.

Nasz ruch

Łączymy ponad 900 katolickich organizacji członkowskich, od dużych międzynarodowych sieci po lokalne zakony, parafie, lokalnych liderów i tysiące katolików takich jak ty.

GCCM on Facebook

GCCM on Twitter

„Usłyszeć zarówno wołanie Ziemi, jak i krzyk biednych”

– Papież Franciszek, Laudato Si’