Kalendarz 2019

Aby uzyskać więcej informacji o wydarzeniach lub zaangażować się, skontaktuj się z nami.
Więcej informacji na temat wydarzeń w 2018 roku można znaleźć tutaj.

22 — 25 stycznia: Światowe Forum Ekonomiczne

Celem corocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego jest współpraca sektora publicznego i prywatnego nad inicjatywami mającymi istotne znaczenie na całym świecie. Katolickie nauki sprawiedliwości społecznej i troska o Boży świat będą częścią dyskusji. Dowiedz się więcej.

22 — 27 stycznia: Światowe Dni Młodzieży – Panama City, Panama

Podczas Światowych Dni Młodzieży młodzi ludzie z całego świata świętują swoją wyjątkową rolę w życiu Kościoła. W trakcie tegorocznego spotkania w Panama City, Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska wzbogaci pielgrzymkowe doświadczenie o przesłanie Laudato Si’. Dowiedz się więcej.

6 marca — 18 kwietnia: Wielki Post

  • Spotkaj Chrystusa wśród Bożego świata. Zastanów się nad historiami osób, które zostały poszkodowane przez zmiany klimatyczne. Podejmuj wyrzeczenia, które pomagają chronić środowisko. Przyczyniaj się do wysiłków, które przynoszą uzdrowienie naszemu wspólnemu domowi.
  • Wykorzystuj swoją wiarę, dołączając do programu animatorów Laudato Si’. Animatorzy Laudato Si’ to wolontariusze, którzy promują działania katolickie w zakresie zmian klimatycznych w parafiach i wspólnotach na całym świecie. Zapraszamy osoby posiadające wszelkie umiejętności i doświadczenie. Dowiedz się więcej.

21 kwietnia: Wielkanoc, 22 kwietnia: Dzień Ziemi

Świętuj Wielkanocny Tydzień i Dzień Ziemi w swojej wspólnocie, organizując lub biorąc udział w lokalnych wydarzeniach w swoim mieście lub parafii.

28 — 29 czerwca: szczyt G20 – Osaka, Japonia

Szczyt G20 jest spotkaniem światowych przywódców w celu omówienia kwestii wpływających na globalną gospodarkę. Rozmowy te mają znaczący wpływ na troskę o Boży świat, a katolicki punkt widzenia na sprawiedliwość klimatyczną będzie znaczącym elementem. Dowiedz się więcej.

1 września: Wydarzenie w Asyżu

Sezon Bożego Świata rozpocznie się wydarzeniem w Asyżu, domu św. Franciszka. Zeszłoroczna uroczystość zgromadziła przedstawicieli Watykanu i innych wyznań chrześcijańskich, wzywając do jedności chrześcijan i działania w odpowiedzi na kryzys ekologiczny.

1 września — 4 października: Sezon Bożego Świata

Sezon Bożego Świata jest ogólnoświatową celebracją modlitwy i działania na rzecz Bożego świata. W ubiegłym roku miało miejsce ponad 650 wydarzeń miało na wszystkich sześciu kontynentach i w prawie 70 krajach. Bądź częścią uroczystości, uczestnicząc lub organizując wydarzenie w swoim kościele, szkole lub wspólnocie. Dowiedz się więcej.

23 września: Szczyt klimatyczny ONZ 2019

Sekretarz generalny ONZ António Guterres zwołuje szczyt na temat „Wyścig, który możemy wygrać. Wyścig, którą musimy wygrać.”. Szczyt będzie starał się przyspieszyć działania na rzecz klimatu na najwyższych szczeblach władzy i przemysłu, koncentrując się na transformacji energetycznej, finansowaniu zmian klimatycznych i emisji dwutlenku węgla, transformacji przemysłu, rozwiązaniach naturalnych, miastach i działaniach lokalnych oraz prężności. Katolicka perspektywa jest ważną częścią tej globalnej rozmowy. Dowiedz się więcej.

Październik: Synod Biskupów dla regionu Pan — Amazon

W październiku 2017 r. Papież Franciszek ogłosił plany tego specjalnego zgromadzenia Synodu Biskupów, aby omówić misję Kościoła w regionie Pan-Amazon. W centrum tego zgromadzenia będzie troska o Boży świat, ponieważ przywódcy Kościoła badają sposoby ewangelizowania i promowania pokoju i sprawiedliwości dla tego regionu i jego mieszkańców. Dowiedz się więcej.

6 października: Niedziela Św. Franciszka — Polska

4 października, święto św. Franciszka, patrona ekologii, wspólnoty na całym świecie wzywane są do modlitwy i działania na rzecz naszego wspólnego domu. 6 października, w Niedzielę św. Franciszka, Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska i Caritas Polska organizuje „ekologiczne przebudzenie” z okazji Niedzieli św. Franciszka. Przywódcy rządów, duchowieństwa, zakonnicy i innych instytucji zgromadzą się, aby omówić kwestie ekologii. Lokalne parafie i wolontariusze będą również zaangażowani w ruchach społecznościowych. Znajdź informacje o ubiegłorocznym wydarzeniu tutaj.

11 — 22 listopada: COP25

25. Konferencja Stron (COP25) to kolejne spotkanie krajów, w celu omawiania narodowych planów klimatycznych w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i realizacji celów porozumienia paryskiego z 2015 r. Katolicki głos dla sprawiedliwości klimatycznej będzie nadal aktywnie włączał się w te dyskusje.

Listopad: Konferencja Creatio Continua w Krakowie

Konferencja Creatio Continua gromadzi ekspertów z dziedziny ekologii, teologii, gospodarki i rządu, aby omówić katolickie nauczanie i zmiany klimatyczne. Znajdź informacje o ubiegłorocznej konferencji tutaj.

1 — 24 grudnia: Adwent

Zróbmy miejsce dla dzieciątka Jezus w swoich sercach i domach w tym czasie adwentowym, celebrując wartości prostoty, pokoju, sprawiedliwości i troski o Boży świat. Znajdźmy praktyczne sposoby połączenia Adwentu z naukami Laudato Si’ w swoich domach i wspólnotach.