8 cytatów, na 8. rocznicę pontyfikatu papieża Franciszka

11 marca, 2021

W sobotę, 13 marca 2021 r. papież Franciszek obchodzi 8 rocznicę swojego pontyfikatu. 

Od nas wszystkich, ze Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska życzymy Papieżowi Franciszkowi szczęśliwych ósmych urodzin!

Aby  uczcić to wydarzenie, przypomnieliśmy sobie osiem naszych ulubionych cytatów z wypowiedzi papieża Franciszka z czasu jego dotychczasowego  pontyfikatu, który zmienia świat.

1. “ I to jest symbol, to jest znak, czyż nie? Umywanie nóg oznacza: «jestem, by ci służyć”.

Papież Franciszek wypowiedział te słowa  podczas swojej homilii w Wielki Czwartek, niespełna dwa tygodnie po wyborze na Biskupa Rzymu. Jego Świątobliwość mówił o tym, jak Jezus umył stopy swoim uczniom dzień przed przybiciem do krzyża.

Papież Franciszek naśladował Jezusa w Wielki Czwartek, myjąc i całując stopy 12 młodych więźniom w Rzymie.

“Pomagać sobie nawzajem,” Papież Franciszek podkreślił to zdanie w swojej homilii.  “tego uczy nas Jezus, i to właśnie ja czynię, a czynię to z serca, ponieważ jest to moją powinnością.”

2. „Chcę bałaganu w diecezjach!”

Kilka miesięcy później, podczas Światowych Dni Młodzieży 2013 w Rio de Janeiro, papież Franciszek w wyjątkowy sposób wezwał młodzież na całym świecie do ewangelizacji i „czynienia bałaganu!”.

Papież Franciszek podzielił się swoją wizją Kościoła podczas Światowych Dni Młodzieży 2013. (fot. Wikimedia Commons)

Podczas specjalnego spotkania z argentyńską młodzieżą papież Franciszek szerzej przedstawił swoją inkluzywną i troskliwą wizję Kościoła oraz tego, jak wszyscy możemy nieść przesłanie Ewangelii na naszych ulicach.

„Czego oczekuję po Dniach Młodzieży? Spodziewam się bałaganu. Będzie jeden. Będzie bałagan w Rio? Tam będzie! Ale ja chcę bałaganu w diecezjach! Chcę, żeby ludzie wyszli! Chcę, żeby Kościół wyszedł na ulicę! ”

3. “… Porozumienie paryskie wyraźnie nakazywało trzymanie większości paliw kopalnych pod ziemią ”.

Papież Franciszek rozmawiał z wieloma, różnymi ludźmi podczas swojego pontyfikatu, w tym z milionami z 1,3 miliarda Katolików na świecie.
Jednak on rozmawia nie tylko z ludźmi, którzy się z nim zgadzają. W czerwcu 2018 r. Papież Franciszek gościł gościł dyrektorów z sektora wydobycia ropy i gazu w ramach „Transformacji energetycznej i opieki nad naszym wspólnym domem”.

Zdjęcie: Mazur/catholicnews.org.uk

Jego Świątobliwość nie przebierał w słowach w sali pełnej dyrektorów, przypominając im, co mówi historyczne porozumienie paryskie o utrzymywaniu „paliw kopalnych pod ziemią”.

„Jeszcze bardziej niepokojące są ciągłe poszukiwania nowych rezerw paliw kopalnych, podczas gdy porozumienie paryskie wyraźnie wzywało do trzymania większości paliw kopalnych pod ziemią… Cywilizacja wymaga energii, ale zużycie energii nie może niszczyć cywilizacji!”

4. „Firmy, krajowe lub międzynarodowe, które szkodzą Amazonii… powinny być nazwane tym, czym są: niesprawiedliwością i przestępczością”.

Papież Franciszek jest pełen nowości. Jest pierwszym papieżem z obu Ameryk i pierwszym, który przyjął imię św. Franciszka z Asyżu.

Papież Franciszek stał się także pierwszym papieżem, który wezwał do zwołania synodu, na którym ekologia integralna została zastosowana do określonego miejsca w stworzeniu.

Rdzenni mieszkańcy z całego świata uczestniczyli w Synodzie Amazońskim. Papież Franciszek uczestniczył też w wydarzeniu jakim był Czas dla Stworzenia w 2019 roku.

W październiku 2019 roku Watykan zaprosił biskupów ze wszystkich diecezji na świecie, aby udali się do Rzymu, aby dyskutować o Amazonii i jej mieszkańcach podczas dla Synodu Amazońskiego.

Po synodzie papież Franciszek napisał  „Querida Amazonia”, w której przewidział bardziej odporną przyszłość dla całej Amazonii i jej mieszkańców oraz wyjaśnił, jak postrzega biznes, który szkodzi życiodajnemu lasowi deszczowemu.

“Przedsiębiorstwa krajowe lub międzynarodowe, które szkodzą Amazonii i nie szanują prawa ludów pierwotnych do ziemi i jej granic, a także do samostanowienia i uprzedniej zgody, powinny być wezwane do tego, czym są: niesprawiedliwością i przestępczością ”.

5.„Troszczmy się o siebie nawzajem i bądźmy kochającymi opiekunami stworzenia”.

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez Papieża Franciszka jako sposobu na szerzenie jego pełnego nadziei przesłania urzekło setki milionów katolików i ludzi wierzących, których używa od początku swojego pontyfikatu.

Sześć dni po wyborze papież Franciszek podzielił się poniższym tekstem, który był jego drugim tweetem jako papieża.

„Zachowajmy w naszym życiu miejsce dla Chrystusa, troszczmy się o siebie nawzajem i bądźmy kochającymi opiekunami stworzenia”.

6. “Dlatego wszyscy potrzebują „ekologicznego nawrócenia” ”.

Uczestnictwo w nabożeństwach lub chociażby oczyszczaniu rzek może być dla nas wszystkich potężnym sposobem wyrażania i okazania solidarności ze stworzeniem.

Ale najważniejszą częścią tego uczestnictwa jest to, co w idealny sposób przynosi: nawrócenie ekologiczne.

Zdjęcie: Mazur/catholicnews.org.uk

Jak pisze Papież Franciszek w Laudato si ', każdy musi przejść „ekologiczne nawrócenie”, w wyniku którego efekty spotkania z Jezusem Chrystusem stają się ewidentne w naszej relacji z otaczającym światem.

“Życie powołaniem, by być obrońcami dzieła Bożego, jest istotną częścią życia uczciwego, nie zaś czymś opcjonalnym, ani też drugorzędnym elementem doświadczenia chrześcijańskiego.” (LS 217).

7. “Laudato si’, mi’ Signore.”

Cztery słowa rozpoczynające encyklikę papieża Franciszka Laudato si', oznaczające: „Chwała Tobie, mój Panie”, pokazały, jak bardzo Jego Świątobliwość podziwia św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt i ekologii.

Te słowa i całe Laudato si' pomagają 1,3 miliardowi Katolików na świecie lepiej zrozumieć, że „wszystko jest połączone” i umieścić tysiąclecia katolickiego nauczania w kontekście dzisiejszego kryzysu ekologicznego i zagrożenia klimatycznego.

Encyklika prowadzi do niezliczonych działań na całym świecie, ponieważ Katolicy i wszyscy ludzie dobrej woli będą coraz bardziej dbać o świat i podejmować działania przeciwko kryzysowi klimatycznemu.

“Laudato si’, mi’ Signore –Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona” (LS 1).

8. “…bo wiemy, że rzeczy mogą się zmienić.”

Papież Franciszek nie powstrzymuje się w Laudato si' . Wyjaśnia rozpacz, jaką odczuwa nasz wspólny dom po dziesięcioleciach zaniedbań i jak wszyscy musimy pilnie zmienić nasze sposoby dbania o stworzenie.

Jednak encyklika podkreśla również rzeczywistość, gdzie jako Katolicy wciąż mamy nadzieję i wiemy, że wszystko jest możliwe dzięki Bogu.

“…wiemy, że wszystko może się zmienić. Stwórca nas nie opuszcza, nigdy nie cofa się w swoim planie miłości, nie żałuje, że nas stworzył. Ludzkość jest jeszcze zdolna do współpracy w budowaniu naszego wspólnego domu.” (LS 13).

Modlitwa za pontyfikat papieża Franciszka

Niech Bóg nadal błogosławi i strzeże papieża Franciszka, jego pontyfikatu i całego Kościoła Katolickiego. Modlimy się również, aby pod przewodnictwem papieża Franciszka Kościół jak nigdy dotąd dbał o nasz wspólny dom i osiągnął sprawiedliwość klimatyczną na całym świecie.