Categories for Uncategorized

3 powody, aby dołączyć do GCCM

15 maja, 2019 4:13 pm Published by

Praca w GCCM to coś więcej niż praca: to powołanie. Szukamy osób z różnych środowisk, którzy dzielą ducha przedsiębiorczości, zaangażowanie w misję i poczucie wspólnoty.