Katolicy w akcji na COP24

18 grudnia, 2018

Katolicy podnieśli proroczy głos dla sprawiedliwości klimatycznej podczas COP24 w Katowicach. Gdy światowi przywódcy angażowali się w negocjacje na szczycie klimatycznym, wspólnoty wiary gromadziły się na modlitwie, dialogu i działaniach, aby poznawać rozwiązania dla kryzysu klimatycznego.

Konferencja prasowa z przewodniczącym delegacji Stolicy Apostolskiej na COP24

Katolickie działania omawiano szeroko w prasie, w tym w głównych międzynarodowych kanałach (New York Times, Earther) i katolickich punktach sprzedaży (Catholic News Service, National Catholic Reporter), w polskiej prasie (Gosc, deon) i w mediach spolecznościowych (Leonardo DiCaprio, Patricia Espinosa).

Oto pięć szlaków, w których katolicy wprowadzili zmiany podczas COP24

Katolicy przeliterowali „1,5 stopnia” zapalonymi świecami w Katowicach

1: Kraj jednoczy się w modlitwie

Polscy biskupi wysłali list do probostwa wszystkich 10 000 parafii w kraju, prosząc o modlitwę w intencji rozmów. Wzmocnili swoje zaproszenie, wysyłając 2 miliony kart modlitewnych, które miały zostać wykorzystane podczas mszy świętych w dwie niedziele COP. Film ten pokazuje osoby z całego kraju czytających modlitwę. (Inicjatywa ta była współorganizowana przez GCCM, Caritas Polska i Konferencję Episkopatu Polski, przy wsparciu Dykasterii Watykańskiej na rzecz Integralnego Rozwoju Człowieka).

Pielgrzymi z arcybiskupem

2: Pielgrzymi idą dla sprawiedliwości klimatycznej

  • Pielgrzymi przeszli w Pielgrzymce Klimatycznej trasę 1500 kilometrów z Watykanu do Katowic, aby wezwać do sprawiedliwości klimatycznej (współorganizatorzy GCCM, Greenpeace i inni).
  • Pielgrzymujący byli prowadzeni przez ocalałych z tajfunu Haiyan, gigantyczną burzę, która zabiła tysiące ludzi i była powiązana ze zmianami klimatycznymi. Pielgrzymi zostali ciepło przyjęci w Katowicach, gdzie podarowali wstążki modlitewne zebrane podczas podróży szefowej UNFCC Patricii Espinosa, pojawili się w największym porannym talk show w Polsce i wzięli udział w szeroko zakrojonych wywiadach i wystąpieniach.

Prelegenci na konferencji poświęconej nauce i wierze

3: Kościół bierze w objęcia naukę i wzywa do podjęcia pilnych działań

  • Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin, pomógł otworzyć COP24, wygłaszając przemówienie wzywające negocjatorów, aby „dołożyli wszelkich starań, aby stworzyć odpowiedzialny, bezprecedensowo wspólny odzew”.
  • W chwili, gdy niektóre narody debatowały nad przyjęciem raportu na temat nauki o klimacie, Papieska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk zorganizowały całodniową konferencję poświęconą najlepszym naukom w tej dziedzinie oraz sposobom działania wspólnot katolickich. Wśród prelegentów znaleźli się prymas Polski, zdobywca nagrody Nobla i szef UNFCCC.
  • W decydującym momencie, w drugim tygodniu negocjacji szef delegacji Stolicy Apostolskiej na szczyt, jego eminencja Bruno-Marie Duffé poprowadził konferencję prasową, podczas której wzywał do pilnego działania i solidarności. We wcześniejszych rozmowach dyrektor wykonawczy GCCM Tomás Insua zabrał głos na konferencji prasowej na temat ambicji przywódców religijnych.

Na marginesie COP katolicy uczą się od siebie

4: Społeczności wiary podejmują działania

  • W okresie poprzedzającym COP polskie parafie i wspólnoty zakonne objęły troską Boży świat. Ten piękny film z polskiej społeczności franciszkańskiej łączy dyskusje klimatyczne z naszą wiarą.
  • Katolicki arcybiskup Skworc poprowadził międzynarodowe nabożeństwo na marginesie COP, aby podzielić się katolickim nauczaniem dotyczącym zmian klimatycznych. Podczas mszy świętej błogosławił członków Pielgrzymki Klimatycznej, a po mszy świętej rozdawał kopie listu pasterskiego mówiącego o opiece nad Bożym światem.
  • Franciszkanie byli gospodarzami panelu dyskusyjnego z aktywistami klimatycznymi, przywódcami religijnymi i górnikiem z kopalni węgla, mającego na celu zbadanie sprawiedliwego przejścia na energię odnawialną.

Katolickie wydarzenie w klasztorze Franciszkanów

5: Dialog rozwija się podczas szczytu

  • Ludzie z całej Polski organizowali obywatelskie zgromadzenia, by wziąć udział w wydarzeniu streamowanym na żywo przez deon.pl, jeden z największych w kraju kanałów mediowych (współorganizatorem wydarzenia były GCCM i Caritas Polska).
  • Następnego dnia społeczność międzynarodowa zjednoczyła się w wydarzeniu, aby podzielić się historiami świadków z pierwszej linii kryzysu klimatycznego i podjąć osobiste zobowiązania do zmiany (wydarzenie było współorganizowane przez GCCM, Archidiecezję Katowicką, Caritas Internationalis, Caritas Polska, CIDSE, Franciscans International).

Tworzenie więzi dla sprawiedliwości klimatycznej

COP24 był ważnym miejscem spotkania dla kluczowych negocjacji klimatycznych między narodami, dawał również społecznościom wiary możliwość budowania na rosnącej globalnej sieci działań na rzecz sprawiedliwości klimatycznej. Realia kryzysu klimatycznego są zniechęcające, ale te więzi wiary i solidarności dają poczucie nadziei. Kontynuujmy tę nadzieję, pracując wspólnie jako siostry i bracia, opiekunowie naszego wspólnego domu.