Dowiedz się więcej o zmianach klimatycznych

Istnieje scientific consensus silne porozumienie naukowe mówiące o tym, że zmiana klimatu spowodowana jest działaniem człowieka i najprawdopodobniej będzie miała katastrofalne konsekwencje, jeśli nie zostanie to rozwiązane w trybie pilnym (najbiedniejsi najbardziej cierpią). Świat potrzebuje sprawiedliwego, ambitnego i prawnie wiążącego globalnego porozumienia na szczycie COP21 w Paryżu, aby utrzymać globalny wzrost temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza (w stosunku do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej).

Najnowsze wyniki badań najtrafniej podsumowują w ostatnim raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który jest uznanym na szczeblu międzynarodowym autorytetem w kwestiach naukowych związanych ze zmianą klimatu, działającym w recenzowanej formie i wykorzystującym badania tysięcy naukowców i innych ekspertów. Raport ten był wyraźnie wspierany przez wszystkie rządy świata, w tym przez państwa produkujące ropę naftową (ponieważ wszystkie one uczestniczą w procesie UNFCCC) i przez wiele komunikatów watykańskich.

Wszyscy są zgodni co do pilności i dotkliwości kryzysu klimatycznego.

The latest climate change IPCC report is summarized in this document and in this official IPCC video:

Here is another great video illustrating how global temperature is dangerously increasing:

The recent Paris Agreement was an important but insufficient step to limit global warming:

Find a list of the countries which have ratified the COP 21 agreement here.

More resources on the science of human-induced climate change:

More resources on how to transition to a low-carbon economy: