W trosce o wspólny dom

4 lipca, 2019

Encyklika Papieża Franciszka „Laudato Si” nosi podtytuł: „W trosce o wspólny dom”. Ojciec Święty wzywa w niej do wspólnej pracy dla dobra najuboższych i Bożego stworzenia wszystkich ludzi dobrej woli, a szczególnie wszystkich chrześcijan, którzy chcą w pracy dla Boga i bliźnich w duchu Ewangelii odnaleźć sens swojego życia i powołania.
Niedawno jeden z naszych współpracowników postanowił zostać członkiem wspólnoty protestanckiej, o czym poinformował także władze the Global Catholic Climate Movement / Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska (GCCM). Chciałbym na ten temat napisać kilka słów.
GCCM jest organizacją katolicką pracującą dla Kościoła katolickiego z wewnątrz Kościoła, tak jak jest to zawarte w statucie organizacji. GCCM pracuje w oparciu o oficjalne nauczanie i magisterium Kościoła katolickiego. Szczególnie ważna jest dla nas Katolicka Nauka Społeczna i te fragmenty magisterium, które odnoszą się do zagadnień ekologicznych. Na co dzień współpracujemy z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka i innymi instytucjami Stolicy Apostolskiej. Ta tożsamość programowa dotyczy wszystkich naszych pracowników i współpracowników. Jest naszym DNA.
Równocześnie indywidualne wybory duchowe naszych członków i współpracowników nie są kwestią podlegającą z naszej strony jakiejkolwiek ocenie czy wartościowaniu.
Cieszymy się, że jako GCCM możemy współpracować z chrześcijanami należącymi do innych kościołów, którzy podzielają troskę o Boże stworzenie i fundamentalne wartości leżące u podstaw Nauki Społecznej Kościoła, a także rozpoznają papieża Franciszka jako proroczy głos naszych czasów i chcą wspólnie z nami podjąć wezwanie św. Jana Pawła II do „ekologicznego nawrócenia”.
GCCM działając w duchu dialogu i ekumenizmu nazwanego przez św. Jana Pawła II „imperatywem chrześcijańskiego sumienia” zaprasza do współpracy wszystkich wierzących w Chrystusa i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą razem z nami zadbać o Ziemię, która została nam powierzona w opiekę.
dr Tomas Insua, Dyrektor Zarządzający GCCM