Rada Fundacji GCCM Polska

W skład Rady Fundacji GCCM Polska – Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska wchodzą:

prof. Maciej Nowicki - Przewodniczący Rady Fundacji

prof. Maciej Nowicki - Przewodniczący Rady Fundacji

ekolog, profesor nauk technicznych, działacz społeczny. Dwukrotnie pełnił funkcję Ministra ochrony środowiska.

Pełnił istotne funkcje w międzynarodowych instytucjach, m.in: wiceprzewodniczącego Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju, doradcy Sekretarza Generalnego OECD

W 1996 został laureatem największej w Europie nagrody „Der Deutsche Umweltpreis” (tzw. ekologiczny nobel) w ochronie środowiska za całokształt dokonań jako naukowiec, polityk i działacz ekologiczny. 

W latach 2008–2009 był przewodniczącym Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu, w ramach której zorganizował i pełnił rolę prezydenta 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP14).

zdjęcie Agencja Gazeta

Bp Michał Janocha

Bp Michał Janocha

Ks. Michał Janocha studiował historię sztuki i teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po ich ukończeniu wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie i przyjął święcenia prezbiteratu 28 maja 1987 roku w archikatedrze warszawskiej, z rąk kard. Józefa Glempa. 

W 1994 roku ks. Michał Janocha obronił pracę doktorską w zakresie historii sztuki, a w 2002 roku uzyskał habilitację. W latach 1994-2010 pracował w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wcześniej ATK) jako adiunkt, a następnie profesor, kierownik Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu. Od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Artes Liberales, w komisji Speculum Byzantinum.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii sztuki i tradycji bizantyjskiej w perspektywie porównawczej Wschodu i Zachodu, a także teologii kultury.

9 maja 2015 r. papież Franciszek mianował ks. prof. Michała Janochę biskupem pomocniczym warszawskim, przydzielając mu stolicę tytularną Barica. Święcenia biskupie przyjął 14 czerwca 2015 r. w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Jest przewodniczącym Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

zdjęcie Wojciech Łączyński

Ks. dr hab. Ryszard Sadowski SDB

Ks. dr hab. Ryszard Sadowski SDB

Ks. dr hab. Ryszard Sadowski jest pracownikiem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zatrudnionym na stanowisku profesora w Katedrze Antropologii Środowiskowej. Pełni funkcję kierownika Zakładu Ekofilozofii w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, jest też członkiem kilku międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest autorem i redaktorem kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich zagadnień jak rozwój zrównoważony, filozoficzna refleksja nad kryzysem ekologicznym oraz wkład religii w sprawstwo kryzysu ekologicznego oraz przeciwdziałanie temu kryzysowi.

o. Dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv

o. Dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv

– franciszkanin, dr hab. teologii, adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej i w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca bioetyki na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Autor książek: Życie bez bólu (1996), Lekarz wobec kresu życia ludzkiego (2004), Teologia praktyczna i ekologia. Wprowadzenie historyczne do idei Sacrum i przyroda (2015). Jego zainteresowania koncentrują się wokół takich tematów jak: ekoetyka, badania kliniczne (eksperymenty), modyfikacje biotechnologiczne systemów przyrodniczych, organicznych, komórkowych i genetycznych, problemy etyczne kresu życia ludzkiego, etyka medycyny alternatywnej. Jest konsultorem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Marcin Korolec – Sekretarz Rady Fundacji

Marcin Korolec – Sekretarz Rady Fundacji

prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, członek Zarządu Transport and Environment (europejskiej federacji organizacji pozarządowych promujących politykę zrównoważonego transportu). Pełnił ważne funkcje państwowe, m.in. pełnomocnika Rządu do spraw polityki klimatycznej, Ministra Środowiska, Wiceministra Gospodarki, członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska a także na arenie międzynarodowej, tj. Prezydenta 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ – COP19 w Warszawie oraz współprzewodniczącego delegacji Unii Europejskiej podczas 17 Konferencji Konwencji Klimatycznej w Durbanie. 

Marcin Korolec brał udział w procesie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, jako Asystent i Doradca  Ministra Jana Kułakowskiego oraz Minister Danuty Hubner. 

W 2011 wprowadził Polskę do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w Abu Dhabi. Był współzałożycielem Zielonego Trójkąta Weimarskiego – współpracy Ministrów Środowiska Francji, Niemiec i Polski (2013), Reprezentował Polskę w Zarządzie Zielonym Funduszu Klimatycznym (Green Climate Fund) 2013 – 2015.

 

prof. Maciej Nowicki - Przewodniczący Rady Fundacji

prof. Maciej Nowicki - Przewodniczący Rady Fundacji

ekolog, profesor nauk technicznych, działacz społeczny. Dwukrotnie pełnił funkcję Ministra ochrony środowiska.

Pełnił istotne funkcje w międzynarodowych instytucjach, m.in: wiceprzewodniczącego Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju, doradcy Sekretarza Generalnego OECD

W 1996 został laureatem największej w Europie nagrody „Der Deutsche Umweltpreis” (tzw. ekologiczny nobel) w ochronie środowiska za całokształt dokonań jako naukowiec, polityk i działacz ekologiczny. 

W latach 2008–2009 był przewodniczącym Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu, w ramach której zorganizował i pełnił rolę prezydenta 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP14).

zdjęcie Agencja Gazeta

Bp Michał Janocha

Bp Michał Janocha

Ks. Michał Janocha studiował historię sztuki i teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po ich ukończeniu wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie i przyjął święcenia prezbiteratu 28 maja 1987 roku w archikatedrze warszawskiej, z rąk kard. Józefa Glempa. 

W 1994 roku ks. Michał Janocha obronił pracę doktorską w zakresie historii sztuki, a w 2002 roku uzyskał habilitację. W latach 1994-2010 pracował w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wcześniej ATK) jako adiunkt, a następnie profesor, kierownik Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu. Od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Artes Liberales, w komisji Speculum Byzantinum.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii sztuki i tradycji bizantyjskiej w perspektywie porównawczej Wschodu i Zachodu, a także teologii kultury.

9 maja 2015 r. papież Franciszek mianował ks. prof. Michała Janochę biskupem pomocniczym warszawskim, przydzielając mu stolicę tytularną Barica. Święcenia biskupie przyjął 14 czerwca 2015 r. w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Jest przewodniczącym Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

zdjęcie Wojciech Łączyński

Ks. dr hab. Ryszard Sadowski SDB

Ks. dr hab. Ryszard Sadowski SDB

Ks. dr hab. Ryszard Sadowski jest pracownikiem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zatrudnionym na stanowisku profesora w Katedrze Antropologii Środowiskowej. Pełni funkcję kierownika Zakładu Ekofilozofii w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, jest też członkiem kilku międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest autorem i redaktorem kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich zagadnień jak rozwój zrównoważony, filozoficzna refleksja nad kryzysem ekologicznym oraz wkład religii w sprawstwo kryzysu ekologicznego oraz przeciwdziałanie temu kryzysowi.

o. Dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv

o. Dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv

– franciszkanin, dr hab. teologii, adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej i w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca bioetyki na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Autor książek: Życie bez bólu (1996), Lekarz wobec kresu życia ludzkiego (2004), Teologia praktyczna i ekologia. Wprowadzenie historyczne do idei Sacrum i przyroda (2015). Jego zainteresowania koncentrują się wokół takich tematów jak: ekoetyka, badania kliniczne (eksperymenty), modyfikacje biotechnologiczne systemów przyrodniczych, organicznych, komórkowych i genetycznych, problemy etyczne kresu życia ludzkiego, etyka medycyny alternatywnej. Jest konsultorem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Marcin Korolec – Sekretarz Rady Fundacji

Marcin Korolec – Sekretarz Rady Fundacji

prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, członek Zarządu Transport and Environment (europejskiej federacji organizacji pozarządowych promujących politykę zrównoważonego transportu). Pełnił ważne funkcje państwowe, m.in. pełnomocnika Rządu do spraw polityki klimatycznej, Ministra Środowiska, Wiceministra Gospodarki, członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska a także na arenie międzynarodowej, tj. Prezydenta 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ – COP19 w Warszawie oraz współprzewodniczącego delegacji Unii Europejskiej podczas 17 Konferencji Konwencji Klimatycznej w Durbanie. 

Marcin Korolec brał udział w procesie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, jako Asystent i Doradca  Ministra Jana Kułakowskiego oraz Minister Danuty Hubner. 

W 2011 wprowadził Polskę do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w Abu Dhabi. Był współzałożycielem Zielonego Trójkąta Weimarskiego – współpracy Ministrów Środowiska Francji, Niemiec i Polski (2013), Reprezentował Polskę w Zarządzie Zielonym Funduszu Klimatycznym (Green Climate Fund) 2013 – 2015.

 

Zarząd Fundacji GCCM Polska

W skład Zarządu Fundacji GCCM Polska – Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska wchodzą:

  • Piotr Abramczyk – Prezes Zarządu
  • Anna Kluzińska

Dane Fundacji GCCM Polska

FUNDACJA GCCM POLSKA – ŚWIATOWY RUCH KATOLIKÓW NA RZECZ ŚRODOWISKA
al. Wojska Polskiego 27/11
01-515 Warszawa
REGON: 383513270, NIP: 5252791647
Numer KRS: 0000788993
nr rachunku: 15 1750 0012 0000 0000 4117 4587