Globalne Porozumienie Klimatyczne

W tym roku Globalny Katolicki Ruch Klimatyczny zapewni możliwości zaangażowania się i upewnia się, że świat zobowiąże się do bardziej ambitnych działań w zakresie zmian klimatu. Wyślemy aktualizacje pocztą e-mail. Dołącz do nas, aby się zaangażować.

Porozumienie Paryskie

W 2015 r. w Paryżu kraje uzgodniły ramy ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Często nazywany „Porozumieniem klimatycznym w Paryżu”.  

  • Encyklika papieża Franciszka na temat zmian klimatycznych i ekologii, Laudato Si’, mówi, że „współzależność zobowiązuje nas do myślenia o jednym świecie ze wspólnym planem.” (164).
  • W 2015, roku, aby osiągnąć wizję Papieża Franciszka i Kościoła na szczycie w Paryżu, Globalny Katolicki Ruch Klimatyczny zebrał prawie milion podpisów i zmobilizował 40 000 osób do marszu, wzywając do ambitnego Porozumienia Paryskiego.
  • W 2017 r., GCCM produced a wydał przewodnik modlitewny na spotkanie, które utworzyło „podręcznik zasad” dla Porozumienia Paryskiego.
  • W 2018r. katoliccy przywódcy będą musieli wykazać się jasnością moralną, gdy kraje ogłoszą swoje nowe krajowe plany dotyczące klimatu (zwane również NDCs).  Ucz się więcej

Zaangażowanie i Jedność

Każdy kraj na Ziemi jest teraz częścią Porozumienia Paryskiego. Stany Zjednoczone oświadczyły, że chcą się wycofać, ale zgodnie z warunkami umowy, może to nastąpić dopiero w 2020 roku.

Umowa oznacza, że konkretny postęp w zakresie klimatu jest w naszym zasięgu. Wraz z Jeremiaszem radujemy się w Stwórcy, który daje nam „przyszłość i nadzieję”.

Porozumienie to jednak tylko pierwszy krok. Rządy muszą teraz pilnie poprawić i wypełnić swoje zobowiązania. To nasza najlepsza nadzieja na uniknięcie ocieplenia powyżej 1,5 stopnia.