Ogólnoświatowe comiesięczne
nabożeństwa modlitewne Laudato Si

„Wszystko jest połączone, a to nas zachęca do dojrzewania w duchowości globalnej solidarności, która emanuje z tajemnicy Trójcy Świętej. ” (LS 240)

Teraz, gdy silnie uderza w nas pandemia koronawirusa i kryzys klimatyczny, bardziej niż kiedykolwiek czujemy, że nadszedł czas, aby nasz ogólnoświatowy ruch się zjednoczył.

Dołącz do naszego ruchu w każdy pierwszy piątek miesiąca, jednocząc się podczas ogólnoświatowej modlitwy Laudato si’, wsłuchując się w pieśń stworzenia, jego płacz i zaproszenie do relacji opartej na trosce.

Wszystkie nabożeństwa modlitewne są transmitowane na stronie Facebook GCCM

Nabożeństwa modlitewne są okazją dla nas wszystkich, abyśmy poczuli się zainspirowani i związani ze sobą, oraz abyśmy się nawzajem wspierali. Jest to ruch nieustannie dążący do sprawiedliwości klimatycznej i nawrócenia ekologicznego na całym świecie.

Co miesiąc prezentowany będzie jeden kontynent. Rotacja gospodarzy da nam wszystkim szansę, aby dowiedzieć się więcej o danej części świata, ponieważ muzyka, pieśń stworzenia i jego krzyk będą zawsze pochodzić z regionu gospodarza. W ramach nabożeństw udział wezmą także zaproszeni prelegenci. Będzie miała także miejsce interaktywna modlitwa z członkami ruchu z każdego zakątku świata.

Teraz jest czas, aby nasz ruch zjednoczył się w solidarności na modlitwie i refleksji. Teraz jest nasz czas, aby dalej rozwijać naszą „duchowość globalnej solidarności” i zjednoczyć się jako jedna ogólnoświatowa katolicka rodzina pracująca nad rozwiązaniem problemu klimatycznego.

Nie możemy się doczekać, aby Cię zobaczyć i modlić się z Tobą!

KALENDARZ

Data Godz. Temat Refleksje gości Języki Region gospodarza
15 stycznia. 2021 16.00 CET  “…stawia nas w obliczu naglącej konieczności przystąpienia do śmiałej rewolucji kulturowej.” (LS 114). Biskup Vicente Ferreira, biskup Brumadinho (Brazylia) i sekretarz Komisji ds. Ekologii Integralnej i Górnictwa Konferencji Episkopatu Brazylii (CNBB) Prowadzone w języku portugalskim Portugalskojęzyczne kraje
5 luty. 2021 16.00 CET “To, co się dzieje, stawia nas w obliczu naglącej konieczności przystąpienia do śmiałej rewolucji kulturowej (LS 206) Txarli Azcona, kapucyn misjonarz. Koordynator duszpasterstwa społecznego Wikariatu Aguarico w Ekwadorze Prowadzone w języku hiszpańskim Hispanoameryka
5 marca. 2021 00.00 CET “Jeśli bowiem ludzie powodują wymieranie gatunków oraz zniszczenie różnorodności biologicznej Bożego stworzenia, jeśli bowiem ludzie degradują integralność ziemi, powodując zmiany w jej klimacie, odzierając ziemię z jej lasów naturalnych lub niszcząc jej mokradła, jeśli ludzie zanieczyszczają wody ziemi, jej tereny lądowe, powietrze, życie substancjami trującymi – to wszystko to są grzechy.” (LS 8) TBD Prowadzone w języku angielskim (z tłumaczeniem na żywo) Oceania
9 kwietnia. 2021 TBD „Dziś żyjesz w każdym stworzeniu w Twojej chwale Zmartwychwstałego.
Pochwalony bądź, Panie!” („Chrześcijańska modlitwa wraz ze stworzeniem” zaczerpnięta z Laudato si’)
TBD   Afryka
7 maja. 2021 10:00 ET /16:00 CET “Wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami.” (LS 14) TBD w języku angielskim Europa
4 czerwca. 2021 TBD “Tak jak z sercem przebitym mieczem opłakiwała śmierć Jezusa, tak teraz ma współczucie dla cierpienia ukrzyżowanych ubogich oraz stworzeń tego świata zgładzonych ludzką mocą” (LS 241) TBD Prowadzone w języku angielskim (z tłumaczeniem na żywo) Ameryka Północna
2 lipca. 2021 TBD “Obok znaczenia małych codziennych gestów, miłość społeczna skłania nas do myślenia o wielkich strategiach, które skutecznie powstrzymałyby degradację środowiska i zachęciły do kultury troski, przenikającej całe społeczeństwo. Kiedy ktoś rozpoznaje wezwanie Boga do uczestniczenia wraz z innymi w tych działaniach społecznych, powinien pamiętać, że jest to część jego duchowości, która jest realizowaniem miłosierdzia, oraz że w ten sposób dojrzewa i uświęca się.” (LS 231) TBD   Portugalskojęzyczne kraje
6 sierpnia. 2021 TBD “Niedziela jest dniem zmartwychwstania, „pierwszym dniem” nowego stworzenia, którego pierwocinami jest ludzkość wskrzeszona przez Pana, będąca poręką ostatecznego przemienienia całej rzeczywistości stworzonej” (LS 237) TBD   Azja
TBD TBD “Naglące wyzwanie ochrony naszego wspólnego domu obejmuje troskę o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w dążeniu do zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju, ponieważ wiemy, że wszystko może się zmienić.” (LS 13) TBD Prowadzone w języku angielskim (z tłumaczeniem na żywo) ogólnoświatowe
1 paździrnika. 2021 TBD “Niedziela jest dniem zmartwychwstania, „pierwszym dniem” nowego stworzenia, którego pierwocinami jest ludzkość wskrzeszona przez Pana, będąca poręką ostatecznego przemienienia całej rzeczywistości stworzonej.  (LS 10) TBD   Hispanoameryka
5 listopada. 2021 TBD “ Społeczeństwo, poprzez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia pośredniczące, powinno zmusić rządy do opracowania standardów, procedur i ściślejszych kontroli. Jeśli obywatele nie kontrolują władzy politycznej – ogólnokrajowej, regionalnej i samorządowej – to nie jest również możliwe udaremnienie szkód ekologicznych.” (LS 179) TBD   Afryka
3 grudnia. 2021 TBD “Pan na szczycie tajemnicy Wcielenia chciał dotrzeć do naszej intymności poprzez fragment materii.” (LS 236) TBD   Europa

 

9 kwietnia, 2021

Temat: Kiedy świętujemy zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego zwycięstwo nad krzyżem, świętujemy również triumf stworzenia. W tym miesiącu szczególnie pamiętamy o działaczach ekologicznych na całym świecie, którzy walczą o naprawienie krzywd wyrządzonych stworzeniu i ludzkości, zwłaszcza o tych działaczach i prawnikach, którzy zapewnili wypłacenie odszkodowania za zniszczenie pól uprawnych w Nigerii w wyniku wycieku ropy naftowej z firmy Shell w 2004 roku.

Pobierz treść rozważań Laudato si’ na kwiecień tutaj.

Oryginalna ścieżka dźwiękowa w języku angielskim, w przypadku innych języków aktywuj automatyczne napisy w serwisie YouTube.

5 marca, 2021

Temat: Prosimy Boga, aby pomógł nam zaangażować się w konkretne zmiany poprzez post i zmiany stylu życia oraz by wybaczył nam nasze przeszłe przewinienia, które zaszkodziły różnorodności biologicznej Bożego stworzenia. Modlimy się o przebaczenie za następujące grzechy i te, które nie zostały nazwane: “Jeśli bowiem ludzie powodują… zniszczenie różnorodności biologicznej Bożego stworzenia, jeśli bowiem ludzie degradują integralność ziemi, powodując zmiany w jej klimacie, odzierając ziemię z jej lasów naturalnych lub niszcząc jej mokradła, jeśli ludzie zanieczyszczają wody ziemi, jej tereny lądowe, powietrze, życie …– to wszystko to są grzechy.” (LS 8)

Pobierz treść rozważań Laudato si’ na marzec tutaj

Oryginalna ścieżka dźwiękowa w języku angielskim, w przypadku innych języków aktywuj automatyczne napisy w serwisie YouTube.

5 lutego, 2021

Temat: „Zmiana stylu życia może wywrzeć zdrową presję na tych, którzy sprawują władzę polityczną, gospodarczą i społeczną”. (LS 206)
W tym miesiącu modlimy się za całe stworzenie, które ucierpiało z powodu zanieczyszczenia wody i powietrza z powodu paliw kopalnych. Szczególnie pamiętamy te społeczności w Ameryce Łacińskiej, takie jak nasze siostry i bracia w Yasuní w Ekwadorze, jednym z najbardziej zróżnicowanych biologicznie miejsc na świecie i domem dla ludów tubylczych żyjących w dobrowolnej izolacji. Yasuní została zdewastowana przez wyciek ropy w kwietniu 2020 r., ponad 15 000 baryłek ropy do rzeki Coca.

Prosimy Boga, aby pomógł nam rozpoznać, że nasz styl życia w taki czy inny sposób wpływa na cierpienie naszych sióstr i braci. Przemysł paliw kopalnych zyskuje na produkcji tworzyw sztucznych, a największą kategorią tworzyw sztucznych są tworzywa jednorazowego użytku.

To jest przykład tego, jak to, co dzieje się w naszych domach, wpływa na nasze społeczności.

Pobierz treść rozważań Laudato si’ na luty tutaj.

Oryginalna ścieżka dźwiękowa w języku hiszpańskim, w przypadku innych języków aktywuj automatyczne napisy w serwisie YouTube.

15 stycznia, 2021

Temat: Budując nadzieję, Adwent

Módlmy się za wszystkie społeczności i wszystkich członków Stworzenia, którzy cierpią z powodu dużych projektów wydobywczych. Szczególnie pamiętamy wszystkie ofiary zawalenia się tamy górniczej Vale w Brumadinho w Brazylii, które miało miejsce dwa lata temu, 25 stycznia 2019 r.
Prosimy również Ducha Świętego, aby prowadził nas w prorockiej „rewolucji kulturalnej” (LS 114) i „aby odzyskał wartości i wielkie cele, które zostały zmiecione przez nasze niepohamowane złudzenia wielkości” (LS 114).

Pobierz treść rozważań Laudato si’ na styczeń tutaj.

Oryginalna ścieżka dźwiękowa jest w języku portugalskim, w przypadku innych języków włącz automatyczne napisy w serwisie YouTube

4 grudni 2020 r.

Temat: Budując nadzieję, Adwent

Adwent to czas nadziei, radosnego oczekiwania, na wzór Maryi, Józefa i całego stworzenia oczekującego narodzin Chrystusa. Spodziewamy się Jego powrotu i wypełnienia się królestwa Bożego „na Ziemi tak, jak jest w Niebie”. Módlmy się, abyśmy w czasie Adwentu stali się ludźmi nadziei poprzez działania podejmowane dla siebie nawzajem i dla naszej planety. Modlimy się, abyśmy pomimo wszystkiego, co dzieje się w naszym świecie, skupiali się na tym, co możemy kontrolować i na tym, co Bóg chce, abyśmy zrobili, aby pomóc w urzeczywistnianiu nadziei Chrystusa dla naszych sióstr i braci na całym świecie.

Pobierz grudniowe rozważania Laudato si’ tutaj.

 

Oryginalna ścieżka dźwiękowa w języku angielskim, w przypadku innych języków aktywuj automatyczne napisy w serwisie YouTube.

6 LISTOPADA 2020 r.

Temat: Wszystkich Świętych, Zaduszki

W tym miesiącu obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Z wdzięcznością wspominamy tych, którzy byli przed nami, w tym obrońców środowiska, którzy oddali życie, aby chronić stworzenie. Prosimy również naszego Ojca, aby dał nam siłę do naśladowania przykładu świętych i naśladowania Jezusa, gdy dokonujemy codziennych wyborów.

Pobierz listopadowe rozważania Laudato si’.

 

Oryginalna ścieżka dźwiękowa w języku angielskim, w przypadku innych języków aktywuj automatyczne napisy w serwisie YouTube.

2 PAŹDZIERNIKA 2020

Temat: W oczekiwaniu na nową encyklikę z Asyżu: refleksja nad niedzielą św. Franciszka

W kontekście Europy, symbolu poszukiwania piękna w różnorodności kulturowej, zanurzeni we wspólnocie powszechnej i ekologii integralnej na przykładzie św.Franciszka. Z Asyżu, wspólnie z mówcami różnych religii będziemy oczekiwać na podpisanie nowej encykliki Papieża Franciszka „Fratelli tutti” w wigilię niedzieli św. Franciszka.

Mówcy: Mons. Domenico Sorrentino, Tonio Dell’Olio, Mariam Mourabi, Giulia Santoro, prof. Maciej Nowicki i Gabriel López Santamaria.

Pobierz październikowe rozważania Laudato si’ tutaj

Oryginalna ścieżka dźwiękowa w języku angielskim, w przypadku innych języków aktywuj automatyczne napisy w serwisie YouTube.

1 WRZEŚNIA 2020

Temat: Ekumeniczne nabożeństwo dla Czasu dla Stworzenia
Dołącz do nas podczas tego internetowego nabożeństwa modlitewnego, gdy rozpoczynamy Czas dla Stworzenia, coroczne chrześcijańskie świętowanie poprzez modlitwę i działanie na rzecz naszego Wspólnego Domu. Młodzież z całego świata poprowadzi nabożeństwo oraz rozmyślania.

Tegoroczny temat, Jubileusz dla Ziemi, zachęca nas do rozważenia integralnej relacji między odpoczynkiem dla ziemi a ekologicznym, ekonomicznym, społecznym i politycznym podejściem do życia. W tym konkretnym roku potrzeba sprawiedliwych i zrównoważonych systemów i działań została ujawniona poprzez dalekosiężne skutki globalnej pandemii COVID-19.

Młodzież z różnych kościołów, kongregacji i organizacji z całego świata będzie łączać się w modlitwie. W modlitwie uczestniczyć będą: Ruch Zielonych Anglikanów w Kenii, Sojusz ACT, Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska (GCCM), Światowa Federacja Luterańska, Sieć Młodych Chrześcijan na rzecz Klimatu (YCCN), Federacja Studentów Anglikańskich Afryki Południowej, Kościół Indii Południowych, Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych, Rada Światowa Kościołów i Zielonych Anglikanów.

Oryginalna ścieżka dźwiękowa w języku angielskim, w przypadku innych języków aktywuj automatyczne napisy w serwisie YouTube.

7 SIERPNIA 2020

Dołącz do nas o 9.00 Nowy Jork – 16.00 Nairobi – 8.00 Quito – 8.00 CDMX – 10:00 Buenos Aires – 15.00 Madryt – 15:00 Rzym / Warszawa

Region Gospodarza: Afryka
TTa modlitwa odbędzie się w języku angielskim i będzie tłumaczona symultanicznie na język hiszpański, portugalski, włoski i francuski.

Temat: Pokój: transformacja
Módlmy się o pokój i bezpieczeństwo na całym świecie, za osoby dotknięte skrajnym ubóstwem, za zdegradowane środowisko naturalne i przesiedlonych ludzi z powodu budowy rurociągów w Ugandzie, Tanzanii, Nigerii i innych częściach świata, za Czas dla Stworzenia, za wyzwania związane z budową Wielkiej Renesansowej Tamy oraz za pokojowe współistnienie ludzi i dzikich zwierząt.

Refleksja Gości: Ann Mareka

Oryginalna ścieżka dźwiękowa w języku angielskim, w przypadku innych języków aktywuj automatyczne napisy w serwisie YouTube.

3 LIPCA 2020

Dołącz do nas 10.00 Quito – 17.00 Madryt / Warszawa

Region gospodarza: Hiszpania & Hispanoameryka
Ta modlitwa odbędzie się w języku hiszpańskim i będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski, portugalski i włoski.

Temat: Święty Joachim & Święta Anna
Znaczenie rodziny w nawróceniu ekologicznym dzieci z uwzględnieniem wartości międzypokoleniowych. Zastanowimy się, jak dziadkowie mogą być członkami rodziny najbardziej narażonymi na skutki kryzysu klimatycznego.

Refleksja Gości: Dołączy do nas, Carlos Jesús Delgado z Hiszpanii.
Layman, szczęśliwie żonaty, ojciec dwójki dzieci. Koordynator Episkopalny Diecezjalnej Komisji Ekologii Integralnej i wiceprzewodniczący Diecezjalnej Komisji Sprawiedliwości i Pokoju, obydwaj z Arcybiskupstwa Madrytu (Hiszpania). Koordynator Wspólnej Komisji Prawosławno-Katolickiej ds. Przygotowania Światowego Dnia Modlitwy za Stworzenie w Madrycie.

Oryginalna ścieżka dźwiękowa w języku hiszpańskim, w przypadku innych języków aktywuj automatyczne napisy w serwisie YouTube.