O nas

Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska (Global Catholic Climate Movement) to globalna sieć ponad 900 organizacji katolickich na całym świecie, realizująca wezwanie do troski o stworzenie w obliczu kryzysu klimatycznego. Ruch powstał w czerwcu 2015 roku w odpowiedzi na przesłanie encykliki Laudato si’, która jest naszym dokumentem założycielskim. Działamy w duchu chrześcijańskiej ekologii integralnej, opierając się na wrażliwości św. Franciszka z Asyżu. oraz nauczaniu papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Pragniemy odpowiedzieć na apel Ojca Świętego, by zadbać o nasz wspólny dom, w szczególności o zamieszkujących go najbardziej potrzebujących i ubogich, a także o przyszłe pokolenia.

Życie powołaniem, by być obrońcami dzieła Bożego, jest istotną częścią życia uczciwego, nie zaś czymś opcjonalnym, ani też drugorzędnym elementem doświadczenia chrześcijańskiego – papież Franciszek, encyklika Laudato si’

 

 

O nas

Nasz postęp

Przeczytaj o naszym
Osiągnięcia w 2017 roku.

Przeczytaj o naszych
Osiągnięciach w 2016 roku.

Przeczytaj naszych
Osiągnięciach w 2015 roku.

Nasze cele

 

GCCM ma na celu umożliwić społeczności katolickiej wprowadzenie przesłania Laudato si’ w życie w trzech wymiarach:

 

 

 1. WYMIAR DUCHOWY:

  – Papieskie wezwanie do działania: „Musimy zatem zachęcać i wspierać 'ekologiczne nawrócenie’, które uczyniło ludzkość bardziej wrażliwą na katastrofę, do której zmierzaliśmy” (św. Jan Paweł II).
  – Cel GCCM: umożliwić wiernym ekologiczne nawrócenie, „przemianę serca”, która zachęci do integralnej ekologii i żarliwej troski o stworzenie Boże.

 2. WYMIAR STYLU ŻYCIA:

  – Papieskie wezwanie do działania: „Ludzkość wezwana jest do uświadomienia sobie konieczności zmiany stylu życia, produkcji i konsumpcji, by powstrzymać globalne ocieplenie” a „technologia oparta na spalaniu silnie zanieczyszczających paliw kopalnych, (…) powinna być stopniowo zastąpiona.” (LS 23, 165)
  – Cel GCCM: wspierać wspólnoty katolickie w dawaniu dobrego przykładu oraz radykalnym zmniejszeniu ich śladu węglowego.

 3. WYMIAR SFERY PUBLICZNEJ:

  – Papieskie wezwanie do działania: „Kościół jest odpowiedzialny za stworzenie i powinien dawać wyraz tej odpowiedzialności także na forum publicznym. (…) Powinien przede wszystkim chronić człowieka przed zniszczeniem samego siebie” (Benedykt XVI, Caritas in Veritate, 51)
  – Cel GCCM: podnieść zdecydowany i proroczy głos krytykujący paradygmat „nieograniczonego wzrostu” i wzywający do odważnej polityki na rzecz rozwoju w pełni odnawialnej energii”.

Tworzymy podmiot prawny GCCM. W międzyczasie działamy jako sponsorowany projekt franciszkańskiej sieci akcji, 501(c) 3 organizacji non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, z federalnym numerem identyfikacji podatkowej nr 26-2015539.