Katolicy chronią Boży Świat

 

Globalny Katolicki Ruch Klimatyczny działa w Kościele Katolickim, aby lepiej dbać o nasz wspólny dom. Naszym dokumentem założycielskim jest Encyklika Papieża Franciszka mówiąca o zmianach klimatycznych i ekologii, Laudato Si’.

 

O nas

Nasz postęp

Przeczytaj o naszym
Osiągnięcia w 2017 roku.

Przeczytaj o naszych
Osiągnięciach w 2016 roku.

Przeczytaj naszych
Osiągnięciach w 2015 roku.

Nasze cele

 

GCCM ma na celu umożliwienie społeczności katolickiej wniesienia Laudato Si’ do życia w trzech wymiarach kryzysu klimatycznego: 

 

 

 1. WYMIAR DUCHOWY:

  – Papieskie wezwanie do działania: „Musimy zatem zachęcać i wspierać „nawrócenie ekologiczne”, które uczyniło ludzkość bardziej wrażliwą na katastrofę, do której zmierza” (św. Jan Paweł II).
  – Cel GCCM: umożliwienie ekologicznego nawrócenia wiernym katolickim, „przemiany serca”, które może motywować integralną ekologię i bardziej żarliwą troskę o Boży świat.

 2. WYMIAR STYLU ŻYCIA:

  – Papieskie wezwanie do działania: „Ludzkość jest wezwana do uznania potrzeby zmiany stylu życia, produkcji i konsumpcji, w celu zwalczania tego ocieplania” i „wysoce zanieczyszczające paliwa kopalne muszą być stopniowo zastępowane” (Papież Franciszek, LS 23, 165). and “highly polluting fossil fuels need to be progressively replaced without delay.” (Pope Francis, LS 23, 165).
  – Cel GCCM: wspomaganie rodziny katolickiej w naśladowaniu i radykalnym zmniejszeniu śladu węglowego.

 3. WYMIAR SFERY PUBLICZNEJ:

  – Papieskie wezwanie do działania: „Kościół ponosi odpowiedzialność za Boży świat, musi potwierdzić tę odpowiedzialność w sferze publicznej… Musi przede wszystkim chronić ludzkość przed samozagładą” (Papież Benedykt XVI, Caritas in Veritate 51)
  – Cel GCCM: podniesienie głośnego i profetycznego głosu krytykującego paradygmat „nieograniczonego wzrostu” i wzywanie do odważnej polityki rozwoju w 100% energii odnawialnej.

Tworzymy podmiot prawny GCCM. W międzyczasie działamy jako sponsorowany projekt franciszkańskiej sieci akcji,, 501(c) 3 organizacji non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, z federalnym numerem identyfikacji podatkowej nr 26-2015539.