Nowe kierownictwo w Radzie Dyrektorów GCCM

24 marca, 2021

Rada Dyrektorów GCCM wybrała nowych przywódców i będzie kierowana od teraz przez dr Lornę Gold i Yeb’a Saño, dwie wybitne osobistości społeczności wiary, posiadające odpowiednie doświadczenie w opiece nad naszym wspólnym domem.

Dr. Lorna Gold

Dr. Lorna Gold

Posiada świetne wyniki w nauce w dziedzinie Shared Economics, będącej jej kierunkiem studiów na poziomie doktoranckim.

W wyniku pracy w ramach dwóch kierunków studiów po doktoranckich opublikowała także kilka artykułów i książek.

Porzuciła nauczanie i badania, aby rozpocząć karierę w rzecznictwie, badaniach politycznych i prowadzeniu kampanii w Irlandii.

Jej doświadczenie zawodowe jest równie istotne, przez całą karierę współpracowała przy wielu projektach związanych z zarządzaniem i przeszła na emeryturę, aby pracować konkretnie nad opartymi na wierze działaniami wobec zmian klimatu i zwiększać swój wkład poprzez publikacje.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Ruchu w Faithinvest, Międzynarodowej Sieci Ochrony i Religii, a także pełni funkcję tymczasowej przewodniczącej Rady Dyrektorów Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska.

Oprócz nauczania i innych prac zawodowych dla różnych organizacji, poświęca również swój czas na pisanie i publikowanie materiałów jako odpowiedź lokalnych społeczności na zmiany klimatu.

Yeb Saño

Yeb Saño

Naderev (Yeb) Saño jest szefem Komisji ds. Zmian Klimatu w swoim kraju i odpowiada za negocjacje Filipin w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

Yeb promuje swoją pasję i troskę o przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, zwłaszcza w swoim kraju, na szczeblu dyplomatycznym, kontynuując swoją rozległą pracę i wkład w dziedzinie aktywizmu klimatycznego od ponad 20 lat.

Jego doświadczenie zawodowe skłoniło go do współpracy z ważnymi organizacjami międzynarodowymi.

Został mianowany Dyrektorem Wykonawczym Greenpeace w Azji oraz Dyrektorem Programu Zmian Klimatu World Wildlife Fund (WWF). Współpracował również z lokalnymi społecznościami w kwestiach zmian klimatycznych.

Dla niego oznacza to odpowiedzialność za głos tysięcy ludzi wołających o sprawiedliwość klimatyczną, co skłoniło go do wygłoszenia tego wzruszającego przemówienia na szczycie klimatycznym ONZ w 2013 roku.