Updates PL

7 stycznia, 2020

Plany 2020 roku

W ciągu minionych pięciu lat wiele razem osiągnęliśmy. Od niesamowitego korpusu animatorów Laudato Si’ po instytucje katolickie, które stały się największym źródłem zaangażowania w globalnym ruchu dezinwestycyjnym, sieć GCCM dokonała wielkich rzeczy. Dzięki Duchowi Świętemu widzimy, jak Laudato Si’ ożywa.

4 lipca, 2019

W trosce o wspólny dom

15 maja, 2019

3 powody, aby dołączyć do GCCM

Praca w GCCM to coś więcej niż praca: to powołanie. Szukamy osób z różnych środowisk, którzy dzielą ducha przedsiębiorczości, zaangażowanie w misję i poczucie wspólnoty.

2 maja, 2019

Czas dla Stworzenia

Od 1 września do 4 października módlmy się i działajmy, aby chronić Boży świat

18 grudnia, 2018

Katolicy w akcji na COP24

Katolicy podnieśli proroczy głos dla sprawiedliwości klimatycznej podczas COP24 w Katowicach.