O programie

W ślad za wskazówkami papieża Franciszka, św. Jana Pawła II, a także św. Franciszka z Asyżu, którzy zwracali uwagę na konieczność wzmożonej troski o środowisko naturalne, a także w obliczu postępujących zmian klimatycznych, Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska, przygotował program Zielonych Parafii. Jego celem jest wdrożenie praktycznych zmian w funkcjonowaniu parafii, prowadzących do zmniejszenia ich śladu ekologicznego oraz łagodzenia skutków zmian klimatu.

Jako chrześcijanie jesteśmy w sposób szczególny wezwani, by chronić nasz wspólny dom – Ziemię. W obliczu zmian klimatu, których konsekwencje odczuwamy już dziś, pragniemy podjąć pilne działania w trosce o całe stworzenie, zwłaszcza o najbardziej narażonych i bezbronnych. Jak zauważa Ojciec Święty, przezwyciężenie obecnego kryzysu wymaga “połączenia sił wszystkich i jedności w działaniu” (encyklika Laudato si’, 219). Stąd nasz pomysł, by działania te zacząć od wspólnot parafialnych. Parafia stanowi bowiem – zwłaszcza w mniejszych ośrodkach – centrum społecznej integracji i aktywności, odwiedzane co tydzień przez kilka/kilkanaście tysięcy osób. Włączając się w program “zielonych parafii”, wierni z jednej strony dokładają swoją “cegiełkę” do dzieła ochrony stworzenia, a z drugiej dają przykład dla większych społeczności. Pokazują, że zmiana jest możliwa i warto być jej częścią.

Założenia programu opierają się na ekologii integralnej w duchu encykliki Laudato si’ papieża Franciszka, skierowanej do “wszystkich ludzi dobrej woli”. Ojciec Święty wskazuje na głęboki i palący kryzys ekologiczno-społeczny i apeluje o wzięcie odpowiedzialności za świat, który współtworzymy. “Ludzkość wezwana jest do uświadomienia sobie konieczności zmiany stylu życia, produkcji i konsumpcji, by powstrzymać globalne ocieplenie albo przynajmniej wyeliminować przyczyny wynikające z działalności człowieka” (Laudato si’, 23).

photo credit: Albert Lozada

Działania

Chcemy odpowiedzieć na apel Ojca Świętego i jako chrześcijanie wysłać światu silny sygnał naszego realnego zaangażowania. Dlatego program “Zielonych parafii” zakłada konkretne działania, przekładające się na ograniczenie zużycia energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości powietrza czy optymalizację gospodarowania wodą.
Przykładowe działania w ramach akcji “Zielone parafie”, które można przeprowadzić przy wsparciu Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska to:

 • rozszerzenie postu piątkowego o dodatkowe 2 dni, np. środa i sobota
 • przeprowadzenie audytu energetycznego parafii z pomocą eksperta z zewnątrz
 • wymiana żarówek/ pieca w parafii
 • zachęcanie wiernych do wspólnych przejazdów sąsiedzkich do kościoła, wybierania komunikacji miejskiej lub przesiadania się na rower, a także akcja informacyjna nt. emisji zanieczyszczeń z transportu
 • inwestycja w odnawialne źródła energii/ panele słoneczne
 • zamontowanie stojaka na rowery
 • zamieszczenie informacji przypominających o konieczności oszczędzania wody, wyłączania światła etc
 • umieszczenie pojemników do sortowania śmieci oraz na odpady specjalne, takie jak baterie itp.
 • instalacja zbiornika na deszczówkę
 • warsztaty Laudato si’ dla ministrantów i innych zaangażowanych osób
 • instalacja urządzeń monitorujących jakość powietrza w kościele
 • budowa oczka wodnego
 • parafialne punkty pomocy ułatwiające przystąpienie do programu wymiany pieców i fotowoltaiki
 • założenie ogrodu parafialnego / uli

Jak się zaangażować

Jesteśmy po to, aby Cię wspierać i towarzyszyć Ci w działaniach na rzecz Twojej parafii. Napisz do nas, a my odezwiemy się do Ciebie i wspólnie ustalimy plan działań. Dysponujemy materiałami, które pomogą Ci zrobić pierwszy krok – przedstawić inicjatywę proboszczowi i uzyskać jego zgodę na dołączenie parafii do programu. Prosimy o zastanowienie, które z wyżej wymienionych działań są możliwe do wprowadzenia w Twojej parafii oraz czy są jakieś osoby – ze wspólnot, duszpasterstw, Kół Żywego Różańca, zespołu Caritas – które mogą wesprzeć Cię w tych aktywnościach. My będziemy Twoim wsparciem na każdym etapie realizacji, więc nie wahaj się i dołącz do nas! 🙂

Często zadawane pytania

Czy coś muszę potrafić?

Nie musisz mieć żadnej specjalistycznej wiedzy – posiadamy bazę ekspertów, którzy pomogą Ci i wesprą merytorycznie Twoje działania. Dysponujemy też materiałami, które dostarczą Ci potrzebnych informacji i ułatwią przeprowadzenie działania. Najważniejsza jest chęć działania i Twoje zaangażowanie!

Gdzie mam się zgłosić?

Możesz się z zgłosić na kilka sposobów: poprzez formularz kontaktowy, adres email: [email protected] , profil FB @katolicydlasrodowiska czy adres korespondencyjny: al. Wojska Polskiego 27/11, 01-515 Warszawa.

Czy ktoś mi pomoże?

Jako Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska będziemy Cię wspierać na każdym etapie Twoich działań. Ponadto dołączysz do grona zaangażowanych aktywistów i aktywistek katolickich, którzy służą radą, dzielą się doświadczeniem i nawzajem inspirują do działania. Z pewnością nie zostaniesz sam/a!

Czy każda parafia może wziąć udział?

Co do zasady każda parafia może przystąpić do programu “Zielonych parafii”, ale na wykonanie konkretnych działań konieczne jest uzyskanie zgody proboszcza. Pomożemy Ci w kontakcie z osobą decyzyjną dostarczając materiałów informacyjnych o programie. Pamiętaj, że do wyboru jest wiele działań, które można dostosować do potrzeb i możliwości parafii.

Czy trzeba mieć na to pieniądze?

Niektóre z działań są możliwe do wykonania bezkosztowo, do innych potrzebny jest wkład pieniężny. Nie mamy możliwości bezpośredniego sfinansowania tych działań, ale możemy wskazać, skąd pozyskać potrzebne fundusze.

Co będę z tego mieć, a co parafia?

Włączając się w program “zielonych parafii” jako organizator jesteś zaproszony/a do grona Animatorów Laudato Si’ – grupy jednoczącej zaangażowanych katolików w Polsce i na całym świecie. W grupie tej dzielimy się inspiracjami, uzyskujemy wsparcie, modlimy się i motywujemy do działania. Natomiast parafia zyskuje przyjazne środowisku rozwiązania, z których wierni mogą korzystać i za dobrym przykładem powielać. Twój kościół może w ten sposób dołączyć do tysięcy organizacji i wspólnot katolickich jednoczących się w trosce i zaangażowaniu na rzecz Bożego stworzenia, realizując wezwanie swojego pasterza – papieża Franciszka.

Jak dużo czasu będzie mnie to kosztować? Pracuję, uczę się, czy mimo wszystko mogę się zaangażować?

Jeśli czujesz, że chcesz działać – to najważniejsze. Rozumiemy, że każdy ma różne możliwości czasowe – dlatego pomagamy sobie nawzajem 🙂 Niektóre działania wymagają większego zaangażowania, także czasowego, a inne są łatwiejsze do przeprowadzenia. Czasem wystarczy dać iskrę do działania, a inni poprowadzą je dalej. Dlatego zachęcamy, by zgłosić się do nas, a my pomożemy w dostosować działania do Twoich możliwości i zorganizować dla Ciebie pomoc.