Slide 1

“W kwestii zmian klimatu istnieje jasny, zdecydowany i nieuchronny imperatyw etyczny do działania”
— Papież FranciszekLIKE US

FOLLOW US