Slide 1

June 16, 2015

“W kwestii zmian klimatu istnieje jasny, zdecydowany i nieuchronny imperatyw etyczny do działania”
— Papież Franciszek