Slide 3

“Czy możemy pozostać obojętni wobec problemów związanych ze zjawiskami takimi jak zmiany klimatu? (…) Potrzebujemy pilnie większego poczucia międzypokoleniowej solidarności.”
— Papież Benedykt XVILIKE US

FOLLOW US