Slide 3

June 16, 2015

“Czy możemy pozostać obojętni wobec problemów związanych ze zjawiskami takimi jak zmiany klimatu? (…) Potrzebujemy pilnie większego poczucia międzypokoleniowej solidarności.”
— Papież Benedykt XVI