Slide 5

June 16, 2015

“Kryzys ekologiczny odsłania pilną, moralną potrzebę nowej solidarności, zwłaszcza w relacjach pomiędzy krajami rozwijającymi się a krajami wysoko rozwiniętymi.”
– Święty Jan Paweł II